mana

 
امتحان
نویسنده : مانا - ساعت ٦:۱٢ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٢ آبان ۱۳۸۳
 

  نام:
  نام خانوادگی:                             
  شماره:                                       
 
  1_ از میان هنرها کدام تاویل پذیر تر است؟(25/.)
  2_ این سخن از کیست؟«شعر گره خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است.»  (25/0)   

  3_ وجوه مشترک هنر را نام ببرید: (75/0)
  4_ اختراع سازهای چنگ و شهرود را به ..............و .............نسبت می دهند.(5/0)
  5_ آهنگ سازان به چند طریق بر روی شعرها نغمه می گذارند؟(5/0)
  6_ قدیمی ترین اثری که در زمینه نمایش به جا مانده چیست؟در چه دوره ای بوده و به چه زبانی است ؟ (75/0)
  7_ بین هنر گرافیک امروزی و کدام هنر در گذشته می توان مشابهتی دید؟(25/0)
  8_ یک نویسنده خطاط ، یک نمایشنامه نویس و یک شاعر نقاش را نام ببرید.(75/0)
  9_ قدیمی ترین اثری که در زمینه نقاشی کتاب به دست آمده چیست؟در چه قرنی و اثرکیست؟(75/0)
  10 _ حوزه عملکرد ادبیات و خوش نویسی در چیست؟(5/0)
  11_ نخستین وجه مشخصه تعزیه در چیست؟(25/0)
  12_ استاد جلال الدین همایی چه نظری درباره تحول غزل دارد؟(5/0)
  13_ اسامی زیر مربوط به ارتباط کدام هنر با ادبیات است؟(1)
    نهفت:              پتواژ :               رقعه نویسی:            ارتنگ:

 


 
comment نظرات ()