نکته ۱

در سریالهای تلوزیون ایران، همه کلی قاب عکس زدن به در و دیوار خونشون وقتی هم می خوان برن سفر با خودشون میبرن قاب عکس رو! در کل صحنه جمع آوری البسه و البته قاب عکس بسیار تعیین کننده و مهم می باشد.

/ 3 نظر / 14 بازدید
مانا

برای نمونه: راه بی پایان : غزل در حال جمع آوری وسایل و عکس پدرش را در چمدان قرار میدهد، اغما : دکتر پژوهان عکس مولود را بر میدارد، شکرانه : حامد عکس مادرش را ، میوه ممنوعه : غزاله عکس پدر و مادر که به هم اشاره می کنند و...

بدون امضا

مزخرفن ! البته همه حاجيهای به ظاهر خوب ؛ بدند . همه مردها دو زنه هستند ! همه زيادی رمانتيکند . که فقط توی فيلمهاست!

مهديه

به قول آلن دوباتن کليشه ها فی نفسه چيزهای بدی نيستند، بدی کليشه ها در اين است که ذهن ما را در يک تصوير يا يک جمله محدود می کنند و آن وقت ما قادر نخواهيم بود زيبايی يک تصوير يا جمله را ديگر درک کنيم. (بی ربط گويی)