نکته ۲

فیلم درخشش ابدی ذهن بی لک را باز دیدم، مطمئنم که امروز خیلی بیشتر از سه سال پیش فهمیدمش نه برای اینکه زیرنویس داشت، برایم ملموس تر بود.

/ 4 نظر / 16 بازدید
مهديه

نه خداييش به خاطر زيرنويس بوده ديگه. فوست ماجور!

مانا

پت پست!مطمئن بودم تو چنین کامنتی میذاری. حداقل توضیح میدادی که فوست ماجور و اروک میگه.

کتايون(پندار)

آقا من اين فيلم رو نمی شناسم. علاوه بر اينکه عکس رو برام نگه دار تهرون اومدم ازت می گيرم.

نهفت

من هم فيلم رو نديدم. يک مقدار بيشتر مينوشتی که مام چيزی از فيلم دستگيرمون بشه.