عشقت را بازگو نكن !

  عشقت را هرگز بازگو نكن !
  عشقي كه هرگز به زبان نيايد
  مثل نسيم ملايم ساكت و نامرئي مي گذرد
  و همه چيز را بر سر را ه خود
  تكان مي دهد
  نه ، هرگز عشقت را بازگو نكن !
  
    ويليام بليك ـ شاعر انگليسی

 

 

/ 8 نظر / 6 بازدید
monaliza

چشم.ترجمه از خودت بود؟

mahdieh

دوستت دارم با صدای آهسته .......

فاطمه

نگفتيم و بروز ندادیم اين شد ديگه !!

کيان

عشق آن نبود که آيد بر زبان ......عشق آن باشد که سوزد عمق جان....

مانا

نه موناليزاي عزيز !

nendoke

چرت و پرت . اصلا عشق چیه کع بخواد به زبوت بیاد . بچه بازیه .

2

يادت نره اوضاع رو بهترش کنی!