تو هرگز شخصی رو که هنوز دوست داری، ترک کردی؟
نه

پ . ن :آدمهایی که جمله های فیلم رو حفظ میکنن و با لحنی حکیمانه از آنها در زندگی استفاده میکنند خنده دارن.

/ 2 نظر / 15 بازدید
هلیا

من زمانی ناچار شدم اینکار و بکنم. ولی هیچوقت قادر نیستی کسی رو که واقعا دوست داری ترک کنی. من برگشتم.