زردی
  

نور آبی و صدای قژقژ فن، چشمهایش با پارچه سفیدی بسته شده که گه گاه تا روی سوراخ بینی اش می آید، نق می زند و صداهای جور واجور از خودش در می آورد. دستی می رود زیر نور آبی رنگ چشم بند را بالاتر می برد و آرام به پشتش می زند و کمر برهنه اش را نوازش می کند، تن لطیفش پوسته پوسته شده و از ناف کلم پیچش چرک می آید.
آزمایش خون و باز نور آبی و ...

/ 12 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
الناز

وای این عکس رو ندیدم اون دفعه[ناراحت]. نی نی گل. نگران نباشی ریحانه جون.زود زود ،خوب خوب میشه

الناز

این عکس کلی دلمو لرزوند.باورت میشه دارم گریه می کنم؟

الناز

اما که زودی خوب میشه نی نی خوشگل[قلب]

مانا

نی نی خوبه الان خوابیده همینجا روی تختخواب خاله مانا [لبخند]

مهدیه

این عکسه خیلی ناراحنه دوسش ندارم[ناراحت] سپنتای خندون رو بذار

علی

آخی[ناراحت]. و دیاکو دکتر می شود! دکتر کرد! چه شود؟

علی

آخی. و دیاکو دکتر می شود! دکتر کرد! چه شود؟