كنكور به كنار حتا حوصله ندارم بگم دوستت دارم.

/ 9 نظر / 3 بازدید
sahand

سلام خيلی جالب نقل می کنيد خوشم اومد زياد سخت نگير دنيا همينه اميدوارم هميشه لبخند بر لبانتون باشه

مانی

اره، مثل اينکه آدم حوصله‌اش را بهترست نگه دارد برای روز مبادا، يا مثلن برای وقتی که خواست "ديگر دوستت ندارم" را بشنود...

همراه

چی دختر نشنفم از اين حرفا بزنی به سن من برسی می خوای چی کار کنی ؟راستی نمی خواد بگی خودم ميدونم چقدر دوستم داری!

vahid

اينقدر از نا اميدی ها ننويس!

3ib

حالا وايسا کنکور تموم شه ...بعد قدرشو می دونی.حالا اشکش مانده!

پدرام

مانا جان خيلی سخت می‌گيری ... ! دوست داشتن که از کنکور خيلی ساده تره ...

مهدیه

نخيرم! مانای من نبايد بی حوصله باشه! بايد شادی کنه و بخنده! دهه!

بابک

بی وفا ديگه حوصله نداری بگی دوستش داری؟ (‌بخونش با صدای کش داری ) ((: