نه خلاف عهد کردم که حدیث جز تو گفتم...
(من به خاطر گوش دادن به این آهنگ از استادم نیم نمره جایزه گرفتم)

/ 5 نظر / 14 بازدید

همه بر سر زبانند و تو در ميان جانی

مانا

من هم هر جلسه سر کلاس این آهنگ رو میگذارم و استاد هم باهاش همراهی میکنند

بدون امضا

ای بابا .بيست اين جوری نديده بوديم ديگه !خدا شانس بده