دست نزن کثيفه /  نرو اونجا می افتی / بگير بشين سر جات / اه انقدر گريه نكن / برو جيش كن بگير بخواب / درستو خوندی داری تلوزيون ميبينی؟ / مگه تو امتحان نداری؟ / چقدر خوندی؟ / صفحه چندی؟ / وسايلت آمادس؟ / ديرت نشه / مگه تو كنكور نداری؟ / انقدر نشين پای  كامپيوتر / چرا رو بچه هات تسلط ندارى خواهر؟ / مداد دارى براى كنكور؟ / كارتتو آوردى؟ / تروخدا يه مسواك بزن!/ انقدر ليوان نبر تو اتاقت / چقدر ميخوابي! / دايي جون يه وقت اينترنتت دير نشه! / اون مودم و باز كن / تو از اول هم مانا رو خيلي دوست داشتي!/ انقدر دانشگاه هنر بهت خوش ميگذره / من ميدونم تو ميتوني نفر اول بشي ولي خودت نمي خواي! / مانا درس ميخوني؟/ تو آزمونها رتبت خوب ميشه؟ / مانا يه ذره درس بخون / مانا شام نميخوري؟ / سوال داشتي بپرس / روزي چند ساعت درس ميخوني؟/  ديشب تا ساعت چند بيدار بودي؟/ ماجراي اين ليوان آب كه ميبري تو اتاقت چيه؟/ مانا سردت نيست؟ / نگا نميذاره از راه برسه! / هر وقت چشامو باز كردم برق اتاقت روشن بود / ماشين گيرت اومد؟/ ميخواي برات آژانس بگيرم؟/ به چي ميخندى؟ مهديه چي نوشته؟/ مي خواي برى كلاستو؟ / انقدر نخنديد / چقدر حرف ميزنيد مغز سرم درد گرفت!
پدرها دستور ميدن ، مادرها اضطراب وارد ميكنن ، فك و فاميل فضولي ميكنن ، همه بايد برن دانشگاه ، من هم بايد براى همه كارهام براي همه توضيح بدم!
همه كارها از پيش تعيين شده!

/ 11 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
خيون

حالا جداً ماجرای اين آبه چيه؟!

فاطمه

تو برای جيش کردن هم توضيح می‌دی ...؟!

سیب گاززده

اين يه تحديده !اگه نيای تو وبلاگم عمرا ديگه بيام اينجا!

hezarpa

من هم بعنوان يک فضول چندی ست که روی اعصابت راه ميرم نه؟ خب هزارپام ديگه...اگه راست ميگی به اين سوال جواب بده:رساله معروف هندی در مورد تئاتر چه نام دارد؟

همراه

سلام خوبی ؟بچه جون مرسی که بهم سر زدی کتابت معرکه بود

hezarpa

خب اخه کدوم لوگو عزيز دلم.کجا رو بايد ببينم؟تو بگو اگه نديدم اونوقت...!

sara

خسته نباشی دختر خوب ! اين روزها هم می گذره اما يه وقتهائی ( شايد سالها بعد ) پيش خودت بگی چه لذتی داشت درس خوندن و حرف شنيدن...