انتظار « مانا» كه همانا پاينده است مانا ست ...

*«شب، مانا ،شب» محمد حقوقي

/ 6 نظر / 4 بازدید
مهدیه

شعرهايی مانا گونه! من يکی ديگه رو خوندم نه؟

مجتبا

ناماندگار مانایِ مانا.

Vale

membabe shokhlogh bood, bi khialesh bash, marhaba

Vale

Kheili in joori ham nist ke chon pas koja? Ba ki boodi? Sedato biar paeen

هزارپا

نامانايی ما را بهنگام تشريف فرمايی مانا می بخشاييد.