هايکو

  پا به بام ميگذارد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  ـ از در كوچك ـ

  پيرزن .

 

    مانا

 

/ 10 نظر / 4 بازدید
شقایق

مانا جان اين گند قر نيست؟ آخه اونا هم يه در کوچک دارند که به بام می رود!موجز و زيبا بود عزيزم!

تلافی

قهرماني حسين رضازاده در مسابقات المپيك آتن را به شما و خانواده محترمتان تبريك ميگويم!حیف که انقدر بی کار نیستم که هفت بار بزنم!

dyako

اين پايينيه تيریپ خارج از مرکز می زنه!!!

حامد

که لباسها را پهن کند ؟

babak

من که لينکی نديدم جوون!

babak

خالی بند رفتم سورست رو ديدم و با فايند آئذسمو سرچ کردم بهم لينک ندادی (:::

pat

فکر نميکردم آی کيوی بعضی ها اينقد جلبک باشه! در ضمن مانا جون ليتيم درسته ! دلم هيچی نشده تنگه برات ...

babak

بابا بعدن بهم لينک دادی در ضمن به اين پت بگو آی کيو خودش آسفالته! حالا از کجا فهميدی من ليتيومم؟ البته اورانيوم بودم نمی دونم چی شده نوشتی ليتيوم!

pat

هه ميگم جلبکه ! يعنی تو نميدونی که داروی ليتيم رو چه دکترهايی! تجويز ميکنن!