پست های ارسال شده در اسفند سال 1383

همين الان توي روزنامه خوندم كه عليرضا سميع آذر مدير موزه هنرهاي معاصر استعفا داده! و تعدادي از دانشجويان و ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 10 بازدید

سر گيجه

توي سرم، درست كنار مغزمسگي زندگي ميكند كههر گاه خشمگين ميشوديا حوصلش سر ميرودمغزم را چنگ ميزند وفشار ميدهد!
/ 23 نظر / 9 بازدید
           عاشقانه‌هايت را                  بر دستمالهاي لزِج ِ                     سرماخودگي ام                    مشق ميكنم!
/ 8 نظر / 10 بازدید
حالا با همه اين حرفا ولي پا روي حق نذاريم مسجدها هم زيبايي فوق العاده اي دارند! البته نه هر ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 9 بازدید