پست های ارسال شده در فروردین سال 1386

سهراب سپهری، شاملو، حافظ و سعدی میخونمدنبال یک حرف قشنگ، تا صبح بیدار میمونماین جمله منه دوست دارم خیلی زیادفکر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 14 بازدید