پست های ارسال شده در مرداد سال 1387

زردی   نور آبی و صدای قژقژ فن، چشمهایش با پارچه سفیدی بسته شده که گه گاه تا روی سوراخ بینی ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 17 بازدید