آهسته گام بر ميدارد
عنكبوتِ مودب
_كتابخانه_

/ 8 نظر / 4 بازدید
farzad

قبلا هم به شما سر زدم ودعوت کردم ولی گويا نيامديد مرسی و بای

479

دقيقا مودب! با ساق بلندهای نوک تيز/وااااااااااااای

مهدیه

اين همون نبود که آنتيخوس نميتونست بکشش؟ کتابخانه ی مودب، عنکبوت آهسته .....

Invised kid

آهسته گام بر می دارد عنکبوت .. مرده !!!

forever696

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

pat

تو به خيون چيکار داری! نظر خودتو بگو! اگه يه کم فکرکنی يادت مياد که من سوژه ی اين رو زير پل برات تعريف کردم البته نه اينجوری!