مانا طي تجربه امروزش به اين نتيجه رسيد كه:
در يك روز سرد زمستاني(مخصوصن صبح جمعه ) تعداد كامنتها و بوق‌ها به طرز چشمگيري كاهش ميابد!

 

/ 13 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هزارپا

بابا شما و اعيان وانصارتون چرا پينگ نمی کنيد و چرا با بلاگ رولينگ قهريد.اونجوری ميشه فهميد کی يادداشت جديد داره. نه شما نه تنها اگر دمی و نه برهنه شو هيچ کدوم بلاگ رولينگ نداريد.اگه می دونستم جمعه کامنت ميذاشتم.

هزارپا

مانا پس تنبک نواز هستی! خوشحالم.اره ديگه عزيز.همون رجبی!! استاد! اه که چقدر اين کلمه استاد حال بهم زنه!

فاطمه

ولی برعکسه‌ها !! باور کن .

هزارپا

عزيزم ...من ناراحت نشدم بخدا ...فقط گفتم از استعمال اين کلمه استاد خوشم نمیاید . البته شما هم اصلا چنين کلمه ای را بکار نبردی.در ضمن کامنت اولم رو برای اين يادداشت تصحيح کن .اعوان و انصار درست است نه اعيان و انصار...! نه؟!-)

حامد

آره خب. برای اينکه شب جمعه همه تا صبح در حال چتيدن اند. ديگر صبح کسی بيدار نيست ...

مانا

حامد چه تعبير مثبتي كرده از اين موضوع! آره بابك واقعن!