با زندگی حال نمیکنم...

دلم میخواد مثل این یارو که این بالا جا خوش کرده و خیلی هم دوستش دارم باشم هیچ حرکت دیگه ای هم نکنم.خیلی وقت بود لوگو عوض نکرده بودم. 

/ 6 نظر / 16 بازدید
رضا هدایت

سی سال اول باید زندگی کرد شاد وخندان نی گرت زخمی رسد آیی چوچنگ اندر خروش

من

منم همينطور .به نظرت يعنی ميشه ؟

مانا

چی يعنی ميشه؟ ميشه دوباره مثل ترم پيش با دانشگاه حال کنيم؟ ترم ديگه فکر کنم بشه . اين ترم که خيلی کشکيه.

مانا

آهان منظورت اينه که مثل اين يارو بشيم؟ کاش ميشد. اين جلسه ميخوام اين یارو رو بسازم سر کلاس سفال . يه سر و گردن بالاتر از کار تو ميشه

م.س.ت

فکر می کنم بعضی وقتا لازمه .... اين طرح هم با مزه اس

من

آره حتما بسازش من که فکر کنم با چرخ سریع تر به نتیجه برسی .