حاج رضا هدایت
مقدم با شکوه شما را که معطر به خاک بقیع، دلتان مصفا به صفای کعبه و دیدگانتان منور به نور مدینه گشته را گرامی می داریم. 
                                                                                             از طرف مانا

/ 3 نظر / 12 بازدید
بدون امضا

از طرف منم زيارت قبول .

نقاش

shabakeie wind?ye khorde bishtar tozih midi?h

پندار

آقا کجا مهمونی می دن؟ می دونی که ما اصفهانيا حاجی شدنه بدون مهمونی رو قبول نداريم آخه!!!!