پیش بند

                                                              من، ما، و شمامی شماریم ،               لحظات را                          و زندگی را                                 و فقط می شماریم                                         می شماریم                                       و می ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 16 بازدید
دوشنبه ساعت 9 صبح آخرین کارگاه طبقه اول گروه صنایع دستی کارگاه تخصصی۱،کلاس جواهرسازی استاد گیوپس از سه سال وقت ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 11 بازدید
زردی   نور آبی و صدای قژقژ فن، چشمهایش با پارچه سفیدی بسته شده که گه گاه تا روی سوراخ بینی ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 18 بازدید
از امروز تابستان من آغاز شد، تابستانی که نوید آمدن سپنتا را میدهد، تنها چیزی که میدانم شادم میکند. ترم ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 16 بازدید
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
4 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
7 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
2 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
5 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
8 پست
خرداد 86
10 پست
اسفند 85
11 پست
بهمن 85
12 پست
دی 85
10 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
15 پست
بهمن 84
12 پست
دی 84
8 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
8 پست
شهریور 84
2 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
6 پست
اسفند 83
12 پست
بهمن 83
10 پست
دی 83
11 پست
آذر 83
14 پست
آبان 83
7 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
8 پست
مرداد 83
12 پست
تیر 83
9 پست
روزانه
69 پست
هنر
18 پست
ادبیات
5 پست
فیلم
4 پست