# ادبیات

پیش بند

                                                              من، ما، و شمامی شماریم ،               لحظات را                          و زندگی را                                 و فقط می شماریم                                         می شماریم                                       و می ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 16 بازدید
روشنایی چراغ های خیابان خوشامدگوییِ گرم سرمای شبانه‌ای بود که داشت از راه می رسید. انحنای نیمکت پارک با ستون ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 8 بازدید