# روزانه
دوشنبه ساعت 9 صبح آخرین کارگاه طبقه اول گروه صنایع دستی کارگاه تخصصی۱،کلاس جواهرسازی استاد گیوپس از سه سال وقت ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 5 بازدید
زردی   نور آبی و صدای قژقژ فن، چشمهایش با پارچه سفیدی بسته شده که گه گاه تا روی سوراخ بینی ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 6 بازدید
از امروز تابستان من آغاز شد، تابستانی که نوید آمدن سپنتا را میدهد، تنها چیزی که میدانم شادم میکند. ترم ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 6 بازدید
    امیدوارم سال جدید مثل سال قبل کسل کننده نباشه!  
/ 11 نظر / 6 بازدید
امسال من پیش بینی میکنم رنگ خز سال منظورم همون رنگیه که بعد از عید به وفور در خیابان دیده ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 6 بازدید