# روزانه
دوشنبه ساعت 9 صبح آخرین کارگاه طبقه اول گروه صنایع دستی کارگاه تخصصی۱،کلاس جواهرسازی استاد گیوپس از سه سال وقت ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 8 بازدید
امروز استاد زبان اسم من را گذاشت لبخندون و میگفت تو با رضایت لبخند میزنی و از ته دل میخندی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید
نوشته هام حالمو به هم میزنن مثل خیلی چیزهای دیگر
/ 3 نظر / 8 بازدید
                      گبه از آن هنرهاست که به انتها رسیده و دیگر جایی برای تغییر ندارد، نه نقوشش از این زیباتر ... ادامه مطلب
/ 8 نظر / 8 بازدید